SIMCom

SIMCom je softwarová aplikace pro správu čipových karet SIM a USIM prostřednictvím čtečky čipových karet.

Vlastnosti:

 • Demo
  (délka 1 minuta)
  Prohlížení a úprava telefonních seznamů,
 • zapnutí a vypnutí pevné volby,
 • nastavení preferovaných a zakázaných sítí pro roaming,
 • nastavení volacího limitu, měny a jednotky,
 • zobrazení provolané částky,
 • hromadná personalizace karet SIM,
 • diagnostika čipové karty a zjištění expirace čipové karty,
 • prohlížení a úprava textových zpráv SMS,
 • správa bezpečnostních kódů PIN a PIN2,
 • prohlížení menu SIM Application Toolkit,
 • zálohování, obnovení a tisk obsahu čipových karet,
 • podpora čteček čipových karet standardu PC/SC a CT-API,
 • vícejazyčné uživatelské rozhraní,
 • kompatibilní s Microsoft Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, XP x64, 2003, 2003 x64, Vista, Vista x64.

PřehledUkázka

 • Prohlížení parametrů IMSI (EFIMSI), ICCID (EFICCID), poskytovatel služeb (EFSPN),
 • diagnostika čipové karty,
 • informace o napájení čipové karty, fázi (EFPhase), ATR,
 • přehled poskytovaných služeb SIM (EFSST) a USIM (EFUST).

NastaveníUkázka

 • Prohlížení a úprava preferovaných sítí (EFPLMNsel), zakázaných sítí (EFFPLMN) a uživatelského nastavení preferovaných sítí s volbou operátora (EFPLMNwAcT),
 • prohlížení nastavení operátora preferovaných sítí s volbou operátora (EFOPLMNwAcT),
 • nastavení volacího limitu (EFACM, EFACMmax), měny a jednotky (EFPUCT),
 • prohlížení a úprava preferovaných jazyků (EFLP, EFELP).

Telefonní seznamUkázka

 • Prohlížení a úprava telefonního seznamu (EFADN; vč. vlastností USIM – DFPHONEBOOK, EFPBR, EFIAP, EFADN, EFGRP, EFAAS, EFGAS, EFANR, EFSNE, EFEMAIL),
 • prohlížení a úprava pevných (EFFDN), zakázaných (EFBDN) a vlastních (EFMSISDN) čísel,
 • prohlížení servisních (EFSDN) a naposledy volaných čísel (EFLND),
 • úprava telefonních čísel prostřednictvím dialogu pouze s parametry, které podporuje vybraný telefonní seznam (telefonní seznam USIM umožňuje v závislosti na výrobci čipové karty ke každému telefonnímu číslu přiřadit několik jmen, čísel s kategoriemi, e-mailových adres a skupin),
 • interaktivní kontrola obsahu parametrů při úpravách (s ohledem na technická omezení čipových karet nelze ve vybraných parametrech použít některé znaky, parametry mají rovněž omezenou maximální délku; znaky, které nelze na čipovou kartu uložit, jsou automaticky podtrženy a je zobrazena bublinová nápověda s popisem).

  Demo (délka 44 sekund)

ZprávyUkázka

 • Prohlížení a úprava výchozího nastavení zpráv SMS (EFSMSP),
 • prohlížení a úprava zpráv SMS (EFSMS).

  Demo
  (délka 29 sekund)

PIN/PUKUkázka

 • Správa bezpečnostních kódů PIN, PIN2, PUK, PUK2,
 • zapínání a vypínání pevných a zakázaných čísel.

SIM Application ToolkitUkázka

 • Prohlížení menu SIM Application Toolkit.

Další vlastnosti

 • Vytváření a tisk sestav obsahu čipových karet,
  Ukázka
 • zálohování a obnovení obsahu čipových karet, Ukázka
 • převedení čísel v telefonních seznamech a SMS do mezinárodního tvaru dle národních zvyklostí.
  Ukázka

Rozšířená podpora čipových karet USIM

 • Přehled poskytovaných služeb USIM,
 • podpora preferovaných sítí s volbou operátora,
 • telefonní seznam USIM.

Volitelné moduly pro administrátory čipových karet

 • Hromadná personalizace karet SIM,
 • komunikace s čipovou kartou prostřednictvím APDU,
 • opakovaný test autorizací GSM,
 • aplikace souborů OTASS,
 • čtení atributů a obsahu souborů EF SIM a USIM.

Reference